Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty powołuje zespół ds. optymalizacji kosztowej w obszarze wynagrodzeń oraz analizy ZUZP i występuje o zawieszenie kosztochłonnych zapisów
26.06.2024
Grupa Azoty powołuje zespół ds. optymalizacji kosztowej w obszarze wynagrodzeń oraz analizy ZUZP i występuje o zawieszenie kosztochłonnych zapisów

W ramach działań zmierzających do podpisania długoterminowego porozumienia z instytucjami finansowymi, Zarząd Grupy Azoty podjął uchwałę o powołaniu zespołu ds. optymalizacji kosztowej w obszarze wynagrodzeń pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz analizy Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. Jednocześnie Zarząd Grupy Azoty i Zarządy kluczowych spółek w Grupie Kapitałowej wystąpili do Zakładowych Organizacji Związkowych o zawieszenie wybranych kosztochłonnych postanowień ZUZP. Celem wskazanych działań jest wypracowanie jednolitych rozwiązań w całej Grupie Kapitałowej, aktualizacja zapisów ZUZP i dostosowanie niektórych rozwiązań do obecnej sytuacji finansowej.

W najbliższych dniach w spółkach Grupy Kapitałowej odbędą się spotkania przedstawicieli zarządów z organizacjami związkowymi działającymi w całej Grupie. Tematem rozmów będą zapisy układu zbiorowego pracy. Zarząd Grupy Azoty podkreśla, że sytuacja finansowa, która jest wynikiem strat raportowanych przez spółki Grupy Kapitałowej w ostatnich kwartałach, powoduje konieczność pilnego uzgodnienia i wdrożenia długoterminowego planu naprawczego.

Równolegle do rozmów z instytucjami finansowymi, dążymy do wzmocnienia naszych biznesów oraz uzyskania konkretnych synergii i oszczędności. Powołanie zespołu ds. optymalizacji kosztowej w obszarze wynagrodzeń pracowników Grupy Kapitałowej, analiza zapisów ZUZP oraz rozpoczęcie rozmów ze związkami zawodowymi to trudne i jednocześnie niezbędne decyzje w obecnej sytuacji finansowej Grupy. Co istotne, zostały one poprzedzone optymalizacjami kosztów funkcjonowania organów zarządczych i nadzorczych oraz kadry managerskiej. Najważniejszym celem wszystkich decyzji i działań podejmowanych przez Zarząd jest podpisanie długoterminowego porozumienia z instytucjami finansowymi i powrót Grupy Azoty na drogę stabilnego rozwojumówi Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Adam Leszkiewicz.

Grupa Azoty wskazuje, że na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy zmniejszona została liczba komórek organizacyjnych, liczba stanowisk dyrektorskich oraz koszty wynagrodzeń w odniesieniu do stanowisk managerskich. Znacznie zredukowana została także liczba członków organów zarządczych i nadzorczych w spółkach Grupy.  

Wyszukiwarka