Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
 Idea4Azoty 2030 – kolejna odsłona programu akceleracyjnego Grupy Azoty
15.03.2022
Idea4Azoty 2030 – kolejna odsłona programu akceleracyjnego Grupy Azoty

Grupa Azoty startuje z odświeżoną formułą programu Idea4Azoty, którego celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy Grupą, a podmiotami oferującymi innowacyjne rozwiązania dla przemysłu. Projekt adresowany jest do środowisk akademickich, badawczych i start-upów. 

Po zakwalifikowaniu do Idea4Azoty, uczestnicy programu będą mieć możliwość wypracowania - wspólnie z przedstawicielami Grupy - innowacyjnych rozwiązań, gotowych do wdrożenia w spółce. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 15 kwietnia br. za pośrednictwem strony idea4azoty.grupaazoty.com.

Kwalifikacja do programu jest 4-etapowa: ocena formalna zgłoszeń, ocena merytoryczna, wywiady z uczestnikami, a następnie decyzja o wyborze projektów przyjętych do realizacji przez zespół ekspertów. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do programu mogą liczyć na wsparcie finansowe, infrastrukturalne, wdrożeniowe i mentoringowe.

- Współpraca ze start-upami, środowiskami badawczymi i akademickimi jest dla nas jednym ze sposobów na pozyskiwanie innowacyjnych rozwiązań, które mają szanse na wdrożenie w ramach całej Grupy Kapitałowej. Nazwa programu Idea4Azoty 2030 nie jest przypadkowa – w zeszłym roku opublikowaliśmy strategię Grupy do 2030 roku, nastawioną na zielone projekty i technologie. Jestem przekonany, że w ramach programu akceleracyjnego powstaną rozwiązania wspierające naszą transformację klimatyczno-energetyczną i podnoszące konkurencyjność Grupy na rynku nawozowo-chemicznym mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Oprócz autorskiego programu Idea4Azoty, spółka bierze również udział w zewnętrznych programach akceleracyjnych, takich jak KPT ScaleUp i Impact Poland. Dotychczas, w ramach podjętej współpracy z akceleratorami Krakowskim Parkiem Technologicznym oraz FundingBox Accelerator, eksperci Grupy Azoty ocenili ponad 600 aplikacji oraz przeprowadzili blisko 140 wywiadów pogłębionych. Podjęte działania zaowocowały 24 przeprowadzonymi akceleracjami, w których realizację zaangażowanych było 9 spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Na chwilę obecną podjęte działania zaowocowały 4 komercyjnymi wdrożeniami, zakończonymi 4 podpisanymi umowami o współpracy na najbliższe lata.

-  W Grupie Azoty intensywnie poszukujemy możliwości nawiązania współpracy z partnerami, którzy dysponują innowacyjnymi rozwiązaniami o dużym potencjale wdrożeniowym w otoczeniu biznesowym. Program Idea4Azoty tworzy unikatową przestrzeń do rozwijania nowych projektów łączących potencjał środowiska innowatorów z wiedzą i wieloletnim doświadczeniem Grupy Azoty. Zachęcam do udziału w programie,  jest o co powalczyć. Oprócz wsparcia finansowego, aplikujący do programu mogą też liczyć na wsparcie infrastrukturalne, mentoringowe, wdrożeniowe i prawnepodkreśla dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Informacje na temat programu Idea4Azoty są na bieżąco aktualizowane na stronie idea4azoty.grupaazoty.com oraz za pośrednictwem social media Grupy Azoty.

Obsługę organizacyjną Programu Idea4Azoty oraz zaplecze infrastrukturalne i doradcze dla uczestników, zapewnia Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Azoty S.A. Uczestnikami programu mogą być także konsorcja składające się z dwóch lub większej liczby podmiotów.

Wyszukiwarka